ЛОГО МФЦГ

Математички форум Црне Горе (МФЦГ) је организација која окупља математичаре, научнике и предаваче на свим образовним нивоима.

Наше главне активности су усмјерене ка успостављању свеобухватног државног програма за развој математике у Црној Гори. Посебно, залажемо се за формирање одговарајућих фондова за подршку талентованим ученицима из области математике и сродних дисциплина.

Поред редовних организација стручних савјетовања, семинара, од септембра 2018. МФЦГ организује  Црногорски симпозијум из теорије графова, информатике и алгебреMontEnegrin SymposIum on Graphs, InforMatics and Algebra (MESIGMA), који обухвата теме из теорије графова, информатике и алгебре.

Такође, МФЦГ је, од октобра 2019, организатор и Сусрета математичара Србије и Црне Горе – СМСЦГ.

Руководство МФЦГ

      Проф. др Жана Ковијанић Вукићевић
предсједник скупштине МФЦГ
      Проф. др Ђорђе Баралић
предсј. Одбора за међународну сарадњу МФЦГ
      Проф. др Ристе Шкрековски  
предсједник научног одбора МФЦГ
  Проф. др Владимир Божовић
       извршни директор МФЦГ
        Доц. др Горан Попивода
генерални секретар МФЦГ