Montenegrin Symposium on Geometry, Graphs, Informatics and Algebra

MESIGMA је симпозијум који окупља истраживаче из више области математике и рачунарства.

Како је научни темељ за MESIGMA широко постављен, без ускоспецијалистичке усмјерености, сматрамо да пружа добар оквир за подстицајно повезивање и тражење ”заједничке територије” разнородних научних дисциплина. Дакле, MESIGMA је замишљен да буде мало, пријатно дружење уз разговоре о математици, те повезивању различитих идеја…

Организатори
Основне теме симпозијума:
  • Геометрија
  • Графови 
  • Информатика
  • Алгебра 
ОРГАНИЗАЦИОНИ И НАУЧНИ КОМИТЕТ
  • Ристе Шкрековски
  • Жана Ковијанић Вукићевић
  • Владимир Божовић
  • Горан Попивода
  • Лазар Обрадовић
  • Александра Тепех