Математички форум Црне Горе (МФЦГ) је организација која окупља математичаре, научнике и предаваче на свим образовним нивоима.

Наше главне активности су усмјерене ка успостављању свеобухватног државног програма за развој математике у Црној Гори. Посебно, залажемо се за формирање одговарајућих фондова за подршку талентованим ученицима из области математике и сродних дисциплина.

Поред редовних организација стручних савјетовања, семинара, од септембра 2018. МФЦГ организује  Црногорски симпозијум из теорије графова, информатике и алгебреMontEnegrin SymposIum on Graphs, InforMatics and Algebra (MESIGMA), који обухвата теме из теорије графова, информатике и алгебре.

Такође, МФЦГ је, од октобра 2019, организатор и Сусрета математичара Србије и Црне Горе – СМСЦГ.

Two conferences in 2019! Please, click on logo below for more details.

The Second Montenegrin Symposium on Graphs, Informatics and Algebra -

MESIGMA 2019

11 - 15 October, Budva, Montenegro

Сусрет математичара Србије и Црне Горе

СМСЦГ 2019

11 - 14 октобар, Будва, Црна Гора