Кратко о нама…

Математички форум Црне Горе (МФЦГ) је организација која окупља математичаре, научнике и предаваче на свим образовним нивоима. Поред редовних организација стручних савјетовања, семинара, од септембра 2018. МФЦГ организује  Црногорски симпозијум из теорије графова, информатике и алгебре – MontEnegrin SymposIum on Graphs, InforMatics and Algebra (MESIGMA), који обухвата теме из теорије графова, информатике и алгебре. Такође, МФЦГ је, од октобра 2019, организатор и Сусрета математичара Србије и Црне Горе – СМСЦГ.