Руководство МФЦГ

 

      Проф. др Жана Ковијанић Вукићевић
предсједник скупштине МФЦГ
      Проф. др Ђорђе Баралић
предсј. Одбора за међународну сарадњу МФЦГ
      Проф. др Ристе Шкрековски  
предсједник научног одбора МФЦГ
  Проф. др Владимир Божовић
       извршни директор МФЦГ
        Доц. др Горан Попивода
генерални секретар МФЦГ